Złoże EvU Perl

najkorzystniejsza cena
najlepsze parametry techn. -technologiczne
najczęściej stosowane w oczyszczalniach ścieków w Polsce

EvU Kielce to dystrybutor na terenie Polski


zawieszonego złoża fluidalnego EvU Perl / Moving Bed. Oferujemy pomoc w projektowaniu i realizacji oczyszczalni ścieków.

www.evu-gruppe.de Kontakt:
Email: biuro@evu.pl
Mobil: 0608 284 285
Adres/Siedziba:
EvU Kielce,
25-540 Kielce,
ul. Jesionowa 31B